Backlink chất lượng

SEO kể từ giữa 2017 đến nay có quá nhiều biến động. Google đã đưa vào nhiều đội ngũ bots AI với trí tuệ như con người. Việc sắp xếp thứ hạng từ khóa, cũng như uy tín website tuy là tự động nhưng nay đã gần như là thủ công bởi AI bots làm việc quá tốt.

Có rất nhiều đơn vị, cá nhân đưa ra nhiều thủ thuật, kiến thức mới nhằm thích nghi được sự thay đổi “càng quét” này của Google. Chung quy nó cũng theo 2 nội dung căn bản trong SEO đó là Onpage(bên trong) và Offpage(bên ngoài). Với Onpage chủ yếu là định danh, Branding Onpage và các kênh MXH định danh hay còn gọi là Schema. Với Offpage thì không chỉ còn định nghĩa là Backlink như xưa mà là Signal. Signal thì bao hàm nhiều loại như Text Signal, Link signal, sound signal, image signal, video signal, offline signal…. Do đó, để cung cấp thêm thông tin về các dịch vụ xây dựng Signal đó đa dạng hơn, SEO Chiến Nguyễn cung cấp cho các bạn đường dẫn từ nước ngoài chuyên cung cấp các gói dịch vụ SEO, Signal, Onpage, Backlink, Social, PBN, Guest Post chất lượng….rất tốt và đa dạng, tăng thời gian rank top của từ khóa. SEO Chiến Nguyễn đã dùng trong nhiều dự án và thấy rất tốt, các bạn có thể tham khảo và đăng ký sử dụng theo các gói bên dưới.